مجمع انتخاباتی هیات تیراندازی استان البرز به روایت تصویرنرگس کشاورز با رای اکثریت اعضای مجمع هیات تیراندازی استان البرز برای 4 سال دیگر به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

عکاس: محمد رضا غیاثی