اهدای سلاح های قدیمی فدراسیون تیراندازی به موزه ملی ورزش از نگاه دوربینعلی دادگر به نیابت از خانواده بزرگ تیراندازی تعدادی از سلاح های قدیمی خود را به موزه ملی ورزش اهدا کرد.

عکاس: علیرضا حمزه لو