هفته هفتم و هشتم لیگ دسته یک تیراندازی آقایان به روایت تصویرهفته هفتم و هشتم لیگ دسته یک تیراندازی آقایان با حضور 12تیم تپانچه و 6 تیم تفنگ در محل سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

عکاس: علیرضا حمزه لو