بازدید از مجموعه ورزشی تفریحی لیدا فریمان از نگاه دوربینلیدا فریمان نخستین بانوی پرچم دار کشورمان در بازی های المپیک آتلانتا 1996 با علی دادگر رییس فدراسیون از مجموعه ورزشی تفریحی که به نام وی نام گذاری شده بازدید کردند.

عکاس: علیرضا حمزه لو