گزارش تصویری هفته پنجم و ششم لیگ دسته یک تیراندازی آقایانهفته پنجم و ششم لیگ دسته یک تیراندازی آقایان در دو رشته تفنگ و تپانچه با معرفی تیم و نفرات برتر به پایان رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو