گزارش تصویری اردوی تمرینی تیراندازان نوجوان کشورمان در کویتامیر علی شیخ الاسلام زاده و محمد حسن خواست خدایی دو تیرانداز نوجوان کشورمان در رشته تراپ هستند که به همراه فرشید عبدالمحمدی در هشتمین دوره اردوی های تمرینی کنفدراسیون تیراندازی آسیا حضور دارند.

عکاس: علیرضا حمزه لو