هفته پنجم و ششم لیگ دسته یک تیراندازی بانوان به روایت تصویرهفته پنجم و ششم لیگ دسته یک تیراندازی بانوان با معرفی تیم و نفرات برتر در محل سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

عکاس: علیرضا حمزه لو