نشست خبری رییس فدراسیون تیراندازی از نگاه دوربیننشست خبری رییس فدراسیون تیراندازی امروز 3 آذرماه با حضور اصحاب رسانه در محل فدراسیون برگزار شد.

عکاس: علیرضا حمزه لو/ ماندانا میردر یکوند