لیگ دسته یگ تیراندازی آقایان به روایت تصویرلیگ دسته یک تیراندازی آقایان در دو رشته تفنگ و تپانچه با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو