هفته سوم و چهارم لیگ دسته یک تیراندازی بانوان به روایت تصویرهفته سوم و چهارم لیگ دسته یک تیراندازی بانوان با معرفی تیم و نفرات برتر به پایان رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو