جلسه بدرقه تیم ملی تیراندازی به مسابقات قهرمانی آسیا - قطر از نگاه دوربینجلسه بدرقه تیم ملی تیراندازی کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا – قطر با حضور رییس فدراسیون برگزار شد.

عکاس: علیرضا حمزه لو