کارگاه آموزشی مبارزه با دوپینگ برای ورزشکاران تیرانداز از نگاه دوربینکارگاه آموزشی مبارزه با دوپینگ ظهر امروز 16 مهرماه برای ورزشکاران تیرانداز در محل این فدراسیون برگزار شد.

عکاس: علیرضا حمزه لو