لیگ برتر تیراندازی آقایان از نگاه دوربینهفته اول و دوم لیگ برتر تیراندازی آقایان با معرفی تیم ها و نفرات برتر به پایان رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو