بازدید مدیر شبکه تلویزیونی «ایران کالا» از فدراسیون تیراندازیاردشیر زابلی زاده با حضور در فدراسیون تیراندازی با علی دادگر دیدار و از بخش های مختلف این فدراسیون بازدید کرد.

عکاس: علیرضا حمزه لو