دومین المپیاد استعدادهای برتر رشته تیراندازی دختران/ گزارش تصویری باشگاه خبرنگاران جواندومین المپیاد استعدادهای برتر رشته تیراندازی در بخش دختران با معرفی تیم ها و نفرات برتر به پایان رسید.

عکاس: پیام پارسایی