مسابقات جام رسانه و نشست خبری رییس فدراسیون تیراندازیمسابقات تیراندازی اصحاب رسانه و نشست خبری رییس فدراسیون امروز 15 تیرماه برگزار شد.

عکاس: بهنام رنجکش