گزارش تصویری اردوی تیم ملی تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپاردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی به اهداف پروازی رشته تراپ برای حضور در مسابقات پیش رو زیر نظر کادر فنی در حال برگزاری است .