کسب 5 مدال تیراندازی در بازی های یونیورسیاد 2019تیم تیراندازی دانشجویان ایران پس از کسب 5 مدال ارزشمند در رقابتهای یونیورسیاد 2019 ایتالیا به ایران بازگشت.

عکاس: علیرضا حمزه لو