گزارش تصویری سی امین دوره یونیورسیاد ۲۰۱۹ در رشته تیراندازیسی امین دوره یونیورسیاد ۲۰۱۹ در رشته تیراندازی با 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و یک مدال برنز به پایان رسید.