مسابقات فوق العاده تیراندازی به اهداف پروازی از نگاه دوربینمسابقات فوق العاده تیراندازی به اهداف پروازی به مناسبت هفته المپیک با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو