بازدید رییس فدراسیون تیراندازی از اردوی تیم ملی به روایت تصویرعلی دادگر با حضور در اردوی تیم ملی تیراندازی از روند تمرینات ورزشکاران بازدید کرد.

عکاس: علیرضا حمزه لو