مراسم دیدار ورزشکاران و قهرمانان ورزش کشور با حضور رییس جمهورمراسم دیدار ورزشکاران و قهرمانان ورزش کشور با حضور رییس جمهور برگزار شد.

عکاس: وزارت ورزش و جوانان