گزارش تصویری اردوی تیم ملی تیراندازی کشورمان در هانوفراردوی تیم ملی تیراندازی کشورمان در هانوفر، آلمان با حضور 7 کشور از سراسر جهان در حال برگزاری است.