بازدید رییس فدراسیون تیراندازی از تمرینات تیم ملی از نگاه دوربینعلی دادگر با حضور در محل اردوی تیم ملی تیراندازی از روند تمرین ورزشکاران بازدید کرد.

عکاس: علیرضا حمزه لو