اردوی تیم ملی تیراندازی تفنگ و تپانچه به روایت تصویراردوی تیم ملی تیراندازی تفنگ و تپانچه کشورمان در محل فدراسیون تیراندازی در حال برگزاری است.

عکاس: علیرضا حمزه لو