مرحله اول مسابقات آزاد سلاح های بادی آقایان از نگاه دوربینمرحله اول رقابت های آزاد تیراندازی آقایان با حضور سفیر کشور تونس برگزار و در پایان نفرات برتر مشخص و معرفی شدند.

عکاس: علیرضا حمزه لو