گزارش تصویری مرحله اول مسابقات آزاد سلاح های بادی بانوان کشوربا برگزاری نخستین مرحله مسابقات آزاد سلاح های بادی کشور در بخش بانوان، نفرات برتر رشته های تفنگ و تپانچه معرفی شدند.

عکاس: علیرضا حمزه لو