اردوی تمرینی تپانچه نوجوانان آسیا به روایت تصویراردوی تمرینی تپانچه نوجوانان آسیا با حضور کیانوش مختاری و آیلین قلی زاده دو تیرانداز کشورمان در مقر کنفدراسیون آسیا در کشور کویت برگزار شد.