مرحله چهارم مسابقات آزاد تپانچه بادی بانوان از نگاه دوربینمرحله چهارم رقابتهای آزاد تپانچه بادی بانوان با حضور 140 ورزشکار در محل سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

عکاس: علیرضا حمزه لو