مرحله چهارم مسابقات آزاد تپانچه بادی آقایانبا برگزاری مرحله چهارم رقابت های آزاد تیراندازی تپانچه بادی آقایان نفرات برتر معرفی و شناخته شدند.

عکاس: علیرضا حمزه لو