هفته چهارم و پنجم لیگ دسته یک تیراندازی آقایانهفته چهارم و پنجم لیگ دسته یک تیراندازی آقایان با معرفی برترین های رشته تفنگ و تپانچه بادی به پایان رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو