برگزاری اردوی تیم ملی تیراندازی با حضور اصحاب رسانهاردوی تیم ملی تیراندازی صبح امروز 14 آذرماه با حضور رییس فدراسیون و اصحاب رسانه برگزار شد.

عکاس: علیرضا حمزه لو