هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر تیراندازی بانوان از نگاه دوربین - برناهفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر تیراندازی بانوان با معرفی نفرات برتر در محل سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.