مرحله ششم مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی کشورمرحله ششم رقابت های تیراندازی به اهداف پروازی کشور با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو و پیمان لشکری