هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر تیراندازی بانواننیم فصل اول لیگ برتر تیراندازی بانوان با قهرمانی تیم هیات قزوین در دو رشته تفنگ و تپانچه به پایان رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو