هفته سوم لیگ دسته یک تیراندازی بانوانبا برگزاری هفته سوم لیگ دسته یک تیراندازی بانوان، تیم سبز فرازان سپاهان اصفهان با شکست حریفان خود به پیروزی رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو