المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی - میکس تفنگ/ گزارش تصویری 8روز پایانی المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی در رشته میکس تفنگ با قهرمانی تیم ایلام به پایان رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو