المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی - میکس تپانچه/ گزارش تصویری 4دومین روز از المپیاد استعدادهای برتر در رشته میکس تپانچه با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو