المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی - تپانچه/ گزارش تصویری 3با برگزاری المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی- تپانچه تیم ها و نفرات برتر معرفی شدند.

عکاس: علیرضا حمزه لو