هفته دوم لیگ برتر تیراندازی آقایان از نگاه دوربینهفته دوم لیگ برتر تیراندازی آقایان با معرفی برترین های رشته تفنگ و تپانچه به پایان رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو