هفته دوم لیگ برتر تیراندازی بانوانهفته دوم لیگ برتر تیراندازی بانوان با معرفی تیم ها و نفرات برتر به پایان رسید.

عکاس: علیرضا حمزه لو