هفته اول لیگ برتر تیراندازی آقایان به روایت تصویرهفته اول لیگ برتر تیراندازی آقایان با کسب عنوان نخست امیرمحمد نکونام در تفنگ و امیرجوهری خو در تپانچه همراه بود.

عکاس: علیرضا حمزه لو