هفته نخست لیگ دسته یک تیراندازی آقایان از نگاه دوربینهفته نخست لیگ دسته یک تیراندازی آقایان با معرفی برترین های رشته تفنگ و تپانچه همراه بود.

عکاس: علیرضا حمزه لو