کسب نخستین مدال طلای تفنگ سه وضعیت جوانان -مسابقات قهرمانی جهاندر ادامه رقابت های تیراندازی قهرمانی جهان در کره جنوبی، امیر محمد نکونام ملی پوش جوان کشورمان در رشته تفنگ سه وضعیت مدال طلا را برگردن آویخت.