کسب 2 مدال تفنگ بادی جوانان در مسابقات قهرمانی جهانملی پوشان کشورمان در هفتمین روز رقابتهای تیراندازی قهرمانی جهان در رشته تفنگ بادی جوانان به 2 مدال نقره دست یافتند.