پایان پنجمین دوره اردوی تمرینی استان ها در محل فدراسیون تیراندازیپنجمین دوره اردوی تمرینی استان ها با حضور 4 استان چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان رضوی و یزد در محل فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

عکاس: علیرضا حمزه لو