کسب نخستین مدال میکس تفنگ جوانان در مسابقات قهرمانی جهانملی پوشان کشورمان در چهارمین روز رقابتهای تیراندازی قهرمانی جهان در رشته میکس تفنگ بادی جوانان به مدال نقره دست یافتند.