تاریخ برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی مشخص شدبا توجه به تصویب اعضای هیئت رئیسه، انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی 21 دی ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در جلسه‌ای که امروز (چهارشنبه) 26 آبان با حضور اعضای هیئت رئیسه در محل فدراسیون تیراندازی برگزار شد، مصوب گردید انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی روز 21 دی‌ماه سال جاری برگزار گردد.