انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برگزار می شودنظر به اتمام نخستین دوره چهار ساله فعالیت کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، ستاد برگزاری انتخابات شرایط ثبت نام ورزشکاران علاقه مند به حضوردر انتخابات دومین دوره را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، به نقل از کمیته ملی المپیک؛ ستاد برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک شرایط ثبت نام واجدین شرایط برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران را برای دوره چهاره ساله دوم بدین نحو اعلام کرد.

دستورالعمل:
انتخابات کمیسیون:
شرایط احراز و عضویت در کمیسیون
موفقیت کمیسیون بستگی به ورزشکـاران پرشـوری دارد که جـویای ایجاد تغییر باشند. ورزشکاران به منظور انتخاب یا انتصاب در کمیسیون ورزشکاران باید دارای شرایط ذیل باشند:
1. حداقل 16 سال سن داشته و دارای تابعیت ایرانی باشند؛
2-1. ورزشکاران کاندیدا و همچنین اعضای کمیسیون هرگز نباید در ارتباط با قانون جهانی مبارزه با دوپینگ هیچ گونه محرومیتی را دریافت کرده باشند.
3-1. حداقل در یکی از سه دوره قبل بازیهای المپیک تابستانی و یا المپیک زمستانی حضور داشته باشند؛ یا
4-1. حداقل در یکی از سه دوره قبل بازیهای المپیک جوانان، موفق به کسب مدال شده باشند؛ یا
5-1. حداقل در یکی از سه دوره بازی‌های آسیایی تابستانی یا زمستانی قبل، موفق به کسب مدال شده باشند؛
6-1. دارای معرفی نامه از سوی فدراسیون ورزشی مربوطه (فدراسیون های عضو مجمع عمومی کمیته ملی المپیک) باشند؛
1-6-1. در موارد اختلاف بین فدراسیون و ورزشکار، مرجع تشخیص، هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک خواهد بود.
7-1. مقیم ایران باشند و در صورت عدم حضور، از طریق تل‌کنفرانس یا ویدئو کنفرانس در جلسات شرکت نمایند.

2. شرایط رأی دهندگان:
رأی دهندگان واجد شرایط برای انتخاب اعضای کمیسیون، افراد ذیل می باشند:
1-2. ورزشکارانی که حداقل در یکی از 3 دوره قبل بازی‌های المپیک تابستانی و یا زمستانی (اعم از جوانان و بزرگسالان) حضور داشته اند.
2-2. ورزشکارانی که حداقل در یکی از 3 دوره قبل بازی‌های آسیایی تابستانی و یا زمستانی مدال کسب نموده‌اند.
3-2. یک نفر ورزشکار از فدراسیون هایی که عضو مجمع عمومی کمیته ملی المپیک هستند و واجد شرایط بندهای 1-2 و 2-2 ماده 5 نمی‌باشند با معرفی فدراسیون مربوطه
3. چگونگی برگزاری انتخابات: ستاد برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران مرکب از دبیرکل، رئیس کمیسیون ورزشکاران و رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی مسئول ثبت‌نام، برگزاری و نظارت بر فرآیند انتخابات، در چارچوب سیاست ها و ضوابط این آیین نامه خواهد بود.
نخستین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک آبان‌ماه سال 1396 برگزار شد .