ناصر رسولی سرپرست دبیری فدراسیون شدباتوجه به استعفای ملک‌محمدی، دبیر اسبق فدراسیون تیراندازی، ناصر رسولی از سوی علی دادگر به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در جریان جلسه هیئت رئیسه فدراسیون که روز پنج‌شنبه 22 مهر برگزار شد ملک محمدی به دلیل نام نویسی در انتخابات ریاست فدراسیون استعفا کرده بود که بر همین اساس علی دادگر، سرپرست فدراسیون تیراندازی، ناصر رسولی را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون منصوب کرد.